İĞNE ORUCU BOZAR MI ?

İğne Orucu Bozar mı?

Bir kimsenin karın boşluğuna (câife/جائفة) veya beyne (âmme/أمّة) açılan derin yarasına kuru bir ilaç dökülse, orucu bozulmaz. Ancak sıvı bir ilaç dökülüp, o ilaç da yaradaki bulunan delikten karın boşluğuna veya beyne ulaşırsa, İmam-ı Âzam’a göre; orucu bozulur. İmam Ebû Yusuf ile İmam Muhammed’e göre; orucu bozulmaz. İmam Ebû Yusuf ile İmam Muhammed; orucun bozulması için, orucu bozan şeyin yaratılıştan beden içerisine açılan bir kanaldan vücudun içerisine ulaşmasını göz önüne alır. Ayrıca bu yaralar üzerine konulan ilacın vücudun içine girdiği hususunda kesin bir bilgi de yoktur. Çünkü yaranın, vücud içerisindeki boşluğa açılan deliği dar olabilir veya üzerine ilacın konulması sebebiyle tıkanabilir ve vücud içerisine açılmayan bir yara gibi olabilir. İmam-ı Âzam’a göre ise, ilacın rutubetiyle yaranın rutubeti birleşince, o yara deliğinden ilacın karın boşluğuna veya kafatasından içeriye akıcılığı daha da artar. Böylece yaranın üzerine konan ilaç, vücudun içine ulaşır. Ama kuru ilaç böyle değildir; yaranın üzerine konan ilaç kuru ise, yaranın rutubetini kurutur ve vücud içerisine açılan deliğin ağzı kapanır. İmam-ı Âzam’a göre; bu durumda olan hastanın, o günkü orucunu kazâ etmesi gerekir. Âlimler şöyle demişlerdir: İmam-ı Âzam’a göre; bu meselede esas olan, yaraya dökülen ilacın, vücut içerisindeki organların bulunduğu kısma ulaşmasıdır. Öyle ki; kuru da olsa, ilacın vücut içine ulaştığı anlaşılırsa, oruç bozulur. Ama yaş bile olsa; ilacın vücut içerisindeki organların bulunduğu kısma ulaşmadığı anlaşılırsa, yara ne kadar derin de olsa oruç bozulmaz. Hattâ vücut içerindeki organların bulunduğu kısma ulaşacak kadar içeriye giren bir demir, bir kurşun hakkında da hüküm böyledir. Bu husus, ″Mebsut″ ve ″Mevkûfat″ adlı eserlerde böyle geçmektedir.

Mezhep imamlarımız arasında yukarıda geçen ihtilafın konusu, karın boşluğuna veya kafatasından içeri giren ilacın veya herhangi bir nesnenin orucu bozup bozmayacağı hususudur, yoksa vücudda oluşan herhangi bir yaraya dökülen ilacın orucu bozmadığı hususunda mezhep imamlarımız arasında bir ihtilaf yoktur. Bu fetvâdan çıkan sonuca göre; orucu bozan, karın boşluğu veya kafatasından içeri giren ilaç veya herhangi bir şeydir. Bu sebeple karın boşluğuna veya kafatasından içeri girmeyen ilaç veya herhangi bir şey, orucu bozmaz, yara ne kadar derin olursa olsun. Bu derin yaralara sürülen ilacı vücud emer ve buna rağmen oruç bozulmaz. Vücut içerisine iğne ile enjekte edilen ilacı da vücud aynı şekilde emer. Bunun da aynı gerekçeyle orucu bozmaması gerekir. Buna göre; iğne, aşı veya başka şekilde vücud içerisine verilen herhangi bir ilacın, karın boşluğuna veya kafatasından içeriye girmediği sürece, oruca bir zararı olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak vücuda gıda, enerji ve su ihtiyacını karşılayacak türden olan serum gibi şeyler, uyuşturucu ve keyif verici türden enjekte edilen iğneler orucu bozar.


.